Záznam bohoslužeb 19.9. 2021

Text

Písně: 25, 443, 450, 179, 579
Čtení: Iz 29:13-14
Text: Mk 7:1-9

Ohlášky na neděli 19.9. 2021 – XVI. Po Trojici

Vítáme Vás všechny na dnešních bohoslužbách. Sbírka dnešní neděle je určena na potřeby sboru. Sbírka minulé neděle vynesla1500,- Za dary děkujeme

V úterý v 18 hodin se koná schůze staršovstva.
V pátek ve 14 hodin jsou děti zvány k hodině náboženství.
Příští týden
je v Táboře celocírkevní setkání mládeže.
Ve vývěsce naleznete pozvánky na akce, které pořádá CČSH

Děkujeme brigádníkům za posekání svahu na farské zahradě

K příštím bohoslužbám se shromáždíme, dá-li Pán, opět příští neděli v 9 hodin. Službu příští neděli má sestry Štastná (úklid rovněž)

Záznam kázání 1.8. 2021

Text

Ohlášky na neděli 1.8. 2021 – IX. po Trojici

Vítáme Vás všechny na dnešních bohoslužbách. Sbírka dnešní neděle je určena na potřeby sboru. Sbírka minulé neděle činila ……

Stále je možné darovat peníze postiženým přírodními katastrofami. Bankovní spojení naleznete ve vývěsce a na sborových stránkách.

S Lozickým sborem chystáme společný víkend v Chtěboři, uskuteční se 17.-19. září. Začíná se v pátek společnou večeří. V sobotu dopoledne je připraven program pro děti, v sobotu odpoledne se půjde na výlet údolím Doubravky. V neděli se pojede na bohoslužby do Horní Krupé. Ubytování je na čtyřlůžkových pokojích, v Chotěboři jsou společné umývárky. Jídlo se bude připravovat společně. Cena za víkend je 700(dospělí/500(děti).

K příštím bohoslužbám se shromáždíme, dá-li Pán, opět příští neděli v 9 hodin.

Povodně Německo

Text
Bleskové povodně v Německu si vyžádaly desítky životů. Pomoci lze prostřednictvím Diakonie

Vlna silných bouřek a přívalových dešťů v polovině července způsobila na západě Německa, v Belgii a Nizozemsku lokální bleskové povodně. Úřady hlásí více než sto obětí, téměř tisíc lidí se pohřešuje.

Myslíme na lidi zasažené přírodní katastrofou, která se svým rozsahem řadí k těm největším v Evropě za poslední čtvrtstoletí. Prosíme o modlitby za všechny, kteří utrpěli ztráty.

Finančně lze pomoci zejména prostřednictvím sborových sbírek, které budou do 9. srpna 2021 (včetně) poukázány na účet Střediska humanitární a rozvojové spolupráce Diakonie ČCE: 2400384700 / 2010 (variabilní symbol 2021xxxx, kde xxxx = čtyřmístný kód farního sboru). Jednotlivci mohou přispívat na stejné číslo účtu pod variabilním symbolem 2021.

Odtud budou peníze v několika vlnách (v zájmu rychlé pomoci) převedeny na účet Diakonie Rheinland-Westfalen-Lippe, která působí v zasažených oblastech a koordinuje tam finanční, materiální i dobrovolnickou pomoc.

Synodní rada ČCE zároveň na svém zasedání 20.07.2021 rozhodla o rychlé přímé podpoře z Fondu sociální a charitativní pomoci ve výši 500 000 Kč. Finance budou po dohodě se zahraničními partnerskými církvemi bezodkladně poukázány přímo na účet německé Diakonie RWL. Členové synodní rady jsou průběžně v kontaktu se zástupci Evangelické církve ve Falci, Evangelické církve v Porýní a Evangelické církve v Hesensku-Nasavsku.

Děkujeme za vaši ochotu vzájemnou solidaritou přemáhat smutek, a pomáhat šířit naději bez ohledu na hranice států. A přinášíme několik spontánních reakcí ze zasaženého regionu:

„Dojímá mě připravenost ČCE darovat. Je pro nás požehnáním vidět, jak s naším osudem soucítí přátelé v České republice. Díky za to.“ (Brot für die Welt, Diakonie Katastrophenhilfe, Diakoniesammlung, Kollekten)

„Jsme opravdu potěšeni a dojati zprávou o připravenosti podpořit oběti povodňové katastrofy nejen v modlitbách, ale i ochotou darovat finanční prostředky. Velmi za to děkujeme.“ (Evangelische Kirche der Pfalz)

„Srdečný dík za toto velkorysé gesto podpory a solidarity! Škody napáchané povodněmi jsou nevyčíslitelné. Fotky z míst nás nechávají jen tušit, jak veliký je stav nouze. Znovu a znovu nás udivují příběhy, které od veřejnosti dostáváme, příběhy plné naděje a víry v tomto utrpení. Jedním tímto příběhem naděje je i vaše doprovázení v myšlenkách, modlitbách a finanční pomoci.“ (Hoffnung für Osteuropa)