Plán akcí

Program na Velikonce 2018

Sborový dopis s programem ke stažení


25. 3. Květná neděle včetně sborového shromáždění. V rámci bohoslužeb, které začínají pravidelně v 9.00 h.
29. 3. Zelený čtvrtek. Budeme slavit Sederovou večeři s Církví československou husitskou. Začínáme v 17. 00 h. v sále CČSH.
30. 3. Velký pátek. Bohoslužby s večeří Páně ráno od 9.00 h.
1. 4. Boží hod velikonoční. Bohoslužby s večeří Páně ráno od 9.00 h. Pro děti je připraveno překvapení.

Další sejití:

20. května Od 9.00 h bohoslužba s vysluhováním večeře Páně.
25. května Noc kostelů. Budeme mít otevřeno po celý večer. Letos bude věnován tématu malířství. Vystavovat u nás bude Filip Dvorský svou Křížovou cestu.

Pravidelné akce

Bohoslužby:
Kostel ČCE každou neděli od 9.00 hod. Souběžně s bohoslužbami probíhá nedělní škola pro děti.
Večeře Páně je každou druhou neděli v měsíci, pakliže není v daném měsíci svátek.

Biblická hodina pro děti:
Každá středa od 15.10 hod.

Biblické hodiny:
Každý středa od 17.30 hod.

Bohoslužby v Ledaxu:
Každý třetí čtvrtek od 10.30.

Bohoslužby v Naději:
Každý pátek od 9.00.

Bohoslužby v LDN - Žižkova:
Každý středa od 13.30. (kazatelé se střídají)


Možnost individuální rozmluvy, sdílení. K doptání na faře.