Ze života sboru

  

Různé do r. 2008Instalace br. f. L. Havelky

Vánoce 2009Vánoce 2010

Sborový den 2011Vánoce 2011Noc kostelů 2012 - ekumenaNoc kostelů 2012 - ČCEGrilováníZnovuodhalení pamětní desky Mistra Jana HusaVečeře Alfa v našem sboruDětská vánoční slavnost 2012Noc kostelů 2013 - zahájení a ČCENoc kostelů 2013 - ekumenaDětská vánoční slavnost 2013Živý Betlém 2013

Noc kostelů 2014Noc kostelů 2015Sborový den 2015Vánoce 2015Den pro Kubu 2015Zahradní sestkání generací 2015Rubínek 2016Vánoční hra 2016Sederová slavnost 2017Harudovi - zlatá svatba 3.6.2017Noc kostelů 2017Výlet do dobříše - září 2017Adventní koncert 3.12.2017Udílení medaile vděčnsoti bratru Jiřímu Jelínkovi 11.3.2017Výletu do Nedošínksého háje 17.6.2017Noc kostelů 2018Ze života sboru 2018Adventní večeře Páně u Grégrů 2018Adventní koncert Rubínku 2018Vánoční hra 2018 23.12.2018Ekumenický živý betlém 2018